Praktijk Atelier Beeld-element

Beeldend in je element

Sporen in reliëf

Ieder mens wordt gevormd door zijn verleden. In onze genen is het stempel van onze voorouders gecodeerd. Hoe wij in de wereld staan is een direct resultaat van onze afstamming, opvoeding en culturele achtergrond. Ieder van ons vormt als het ware het middelpunt van een grote zandloper die bestaat uit de evolutie van de aarde en de menselijke geschiedenis

In deze workshop maakt u een geologische tijdskaart van uw persoonlijke levensloop naar het beeld van de doorsnede van de aarde. Stap in de voetsporen van een archeoloog en ontdek uw wortels en krachtbronnen.

Vandaag maakt u in navolging van het imaginaire boek van Jules Verne uw eigen reis naar het middelpunt der aarde met als doel de verborgen schatkamers van uw eigen verleden op te sporen.

Workshop sporen in reliëfWorkshop sporen in reliëf
Workshop sporen in reliëfWorkshop sporen in reliëf
Workshop sporen in reliëfWorkshop sporen in reliëf
Workshop sporen in reliëfWorkshop sporen in reliëf
Stilstaan, aarden
Graven naar wortels
Voeden
Besef van waarde
Van wat was
Is
En voortleeft in wat komt
(Ineke Rabbering)

Het ritme van de aarde wordt weerspiegeld in de mens. De tand des tijds heeft onmiskenbaar zijn sporen nagelaten. Een doorsnede van de aarde verteld ons over aardbevingen, overstromingen, zandstormen en vulkaanuitbarstingen. Er zijn bodemvondsten die verwijzen naar verdronken steden, onderaardse rivieren en enorme fossielen. Net als de aarde deint de mensheid op de oerprincipes van eb en vloed, van Yin en Yang.

Een tijdlijn is een denkbeeldig snoer van licht dat van het heden naar het verleden en de toekomst loopt. Gebeurtenissen in onze geschiedenis zijn op deze tijdlijn opgeslagen. Elke actie is een spoor van energie.

Op uw tijdskaart geeft u weer welke wortels, invloeden en krachten van belang zijn geweest op uw levensweg. Uw tijdskaart oogt uiteindelijk als een foto van de geologische dwars-doorsnede van de aarde.

*In stappen van 7 jaren geeft u met kleur en reliëf-papier vorm aan de verschillende fasen/lagen van uw eigen ontwikkeling.

Speciale aandacht is er voor uw energetische bronnen. Welke factoren hebben voeding of weerstanden gegeven in uw ontwikkeling? Hoe is de huidige staat van deze bronnen? Is het bronwater nog fris en helder?

*Met mixed media technieken worden uw persoonlijke krachtbronnen gemarkeerd en gevisualiseerd op uw tijdskaart.

Op dezelfde wijze geeft u vorm aan de invloed van de elementen (aarde, water, vuur, lucht) op uw constitutie. Uw constitutie bepaalt welke kenmerken, welk levensritme en welke voeding en activiteiten bij u passen.

Langzaam maar zeker transformeert het reliëf zich tot een unieke geologische tijdskaart welke het spoor laat zien die uw voeten in het leem der aarde hebben achtergelaten.

Tenslotte maakt u eventueel nog een persoonlijke legenda op uw geologische tijdskaart.

Praktische informatie:

Kosten voor deze dag zijn €100,- per persoon.

Wanneer u met een eigen groep van 4 personen komt is de prijs €88,- p.p

Een workshop gaat door bij minimaal 2 deelnemers.

Hierbij inbegrepen:

-Papier en materiaalgebruik

-Koffie/thee met versnaperingen

-Lunch

Programma:

09.30-10.00 Ontvangst en kennismaking

10.00-11.00 Introductie van het thema 'sporen in reliëf’

11.00-12.30 De levensjaren in reliëf geplaatst

12.30-13.00 Lunchpauze

13.00-15:00 Constitutie en krachtbronnen

15:00-15.30 Legenda opmaak

15.30-16.00 Nabeschouwing

Workshop als bijscholing voor vaktherapeuten.

Behalve als actieve zelf-ervaring is het aanbod voor deze doelgroep toegespitst op het beeldend inspiratie-kader en de therapeutische toepassingsmogelijkheden. Dit beslaat ongeveer een derde deel van de workshop (2 uur).

In de workshop maken de deelnemers, geïnspireerd door het beeld van geologische aardlagen, een tijdskaart van de eigen levensloop in relatie tot krachtbronnen die in de specifieke fasen van de ontwikkeling zijn ervaren.

De workshop als bijscholing voor beeldend en kunstzinnig therapeuten is gebaseerd op een mix van de volgende theoretische denkwijzen: de antroposofische ontwikkelingspsychologie en de ayurveda (oosterse geneeskunst). De workshop is interessant voor vaktherapeuten omdat het een inzichtelijke en opbouwende werkvorm biedt die op een breed gebied therapeutische informatie geeft over de levensloop van de cliënt. Specifiek met betrekking tot stagnaties, compensaties en ontwikkelingskansen. De werkvorm Sporen in reliëf biedt een veelzijdiger besnaard instrument dan de alom bekende beeldend therapeutische opdracht: ’verleden-heden-toekomst’. Deelnemers krijgen een reader uitgereikt.

Voor deze dag krijgt u 6 accreditatiepunten (SRVB en NVBT).

Kosten voor professionele bijscholing inclusief een hand-out en deelnamebewijs: €155,-

Een bijscholingsdag gaat door bij minimaal 3 aanmeldingen.

Inschrijving:

Als u geinteresseerd bent om aan deze workshop deel te nemen, kunt u mij dit laten weten via de mail.